Trocha historie

 • konec 60. let: GML (později SGML a XML) – oddělení obsahu dokumentu od vzhledu

 • 70. léta: TeX, troff – nezávislost na výstupním zařízení

 • 80. léta: PostScript (později PDF) – věrná reprezentace na koncovém zařízení

 • ani jeden z těchto formátů nebyl vhodný pro ukládání obecných dokumentů vytvářených v textovém procesoru

 • 80. a 90. léta: editor = vlastní formát

  • nepřehledná situace: MS Word, AmiPro, WordPro, WordPerfect, StarOffice, …

  • nutnost importních/exportních filtrů

  • česká specialita – formát T602

  • společný formát RTF (vyvíjen doposud, verze 1.9 je z ledna 2007)