Standardizační horečka

  • rozmach Internetu a univerzálního formátu XML v mnohém změnil myšlení a přístup k věci

  • na přelomu milénia vzniká obrovské množství otevřených formátů

  • používání otevřených formátů je opět v módě

  • univerzální formát pro dokumenty kancelářských aplikací však chybí