ODF × OOXML

  • rozruch kolem standardizace OOXML

  • honba za razítkem ISO by neměla být součástí konkurenčního boje

  • formáty a produkty by měly soutěžit na volném trhu svými schopnostmi

  • oba formáty byly do ISO zaslány předčasně, bohatě by stačilo jejich přijetí v původních organizacích OASIS a ECMA