Může široká adopce ODF/OOXML vyřešit problémy interoprability

 • nemůže, alespoň ne bez dalších opatření

 • kancelářské formáty dovolují vkládání objektů v libovolném formátu

  • pro dosažení interoperability je zapotřebí přesně definovat jaké formáty vložených objektů jsou podporovány

 • rozdíly ve výsledném formátování

  • formáty nedefinují algoritmy řádkového/stránkového zlomu

  • neexistuje jednotná sada písem a jejich metrik

  • rozdílné implementace na rozdílných platformách dokumenty budou zobrazovat s drobnými odlišnostmi

  • jsou na to uživatelé připraveni?