Jak nepoužívat standardy

Doporučení k aplikaci § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V § 4 odst. 2 je stanovena povinnost v případě zveřejňování informace v elektronické podobě zveřejnit tuto informaci i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

V těchto případech Ministerstvo informatiky doporučuje využívat následující formáty:

 • Pro dokumenty jako jsou texty (.odt), tabulky a grafy (.ods) a prezentace (.odp):

  Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0

 • Pro dokumenty, které jsou zpřístupněny přes internet/intranet nebo použitím webového prohlížeče:

  The Extensible HyperText Markup Language (XHTML v1.0)

  HyperText Markup Language (HTML v4.01)

 • Pro dokumenty obsahující pouze textové údaje, bez potřeby formátovacích funkcí:

  Plain text format (.txt - např. u e-mailových zpráv, kdy formátování není důležité)

 • Pro úřední dokumenty, které není potřeba dále upravovat/měnit:

  Portable Document Format/A-1 (ISO 19005-1:2005)

  Portable Document Format (PDF Reference v1.5 a vyšší)

 • doporučení je mimo realitu

  • většina uživatelá nemá k dispozici nástroj na práci s ODF

  • instalace nástrojů „zdarma“ není zdarma (instalace, správa, školení)

  • ODF stejně neumí vzorce v tabulkách a na texty by stačilo RTF, s širší aplikační podporou

  • nejsou definovány formáty pro vložené objekty