Jak používat standardy

 • Pro zveřejňování dokumentů primárně upřednostňovat formát HTML, který je nejpřístupnější.

 • Pokud povaha dokumentu není vhodná pro publikování v HTML (např. mapa), pak použít formát PDF. Formát PDF se může použít i jako alternativní doplnění HTML verze, pokud se jedná o dokument primárně určený pro tisk.

 • Jiný formát než HTML nebo PDF je povolen pouze pro dokumenty, u kterých se předpokládá jejich následné upravování (šablony, formuláře apod.). Takový dokument musí být zveřejněn nejméně ve dvou z následujících formátů:

  • ODF

  • OOXML

  • RTF

  • DOC/XSL/PPT

  Dokumenty nesmí obsahovat vložené binární objekty. Mohou obsahovat pouze obrázky v některém z formátů GIF, PNG, JPEG.