Závěr

  • formáty ODF a OOXML jsou přínosným krokem

  • jedná se o otevřené a dobře zdokumentované formáty

  • vývojářům se s dokumety snáze pracuje

  • uživatel má zaručen přístup k informacím v dokumentech

  • samotné ODF nebo OOXML problém sdílení dokumentů plně neřeší