Potřebujeme standardizované formáty pro kancelářské dokumenty?
-Důvody pro standardizaci formátů
-Kdo dnes vytváří standardy/normy/doporučení
-Cesta k otevřeným formátům
-Když standardizace nestačí