Jak skloubit XML a binární data

  • každý dokument obsahuje XML (vlastní text, struktura dokumentu, formátovací instrukce, metainformace) a binární data (obrázky a další vložené objekty)

  • vkládání binárních objektů (pomocí base64) do XML je neefektivní (používal to např. MS Word 2003)

  • mít binární soubory v samostatných souborech je nad schopnosti uživatelů

  • dnes nejpoužívanější řešení spočívá v uložení binárních objektů do samostatných souborů a následném zazipování do jednoho souboru

  • společný rys obou formátů – XML a ZIP