Komponované dokumenty

  • oba formáty používají komponované dokumenty XML

  • jeden dokument obsahuje elementy z několika jmenných prostorů