ODF

  • jmenné prostory pro celý dokument, pro metainformace, pro konfiguraci aplikace, pro textový obsah, pro tabulky, pro kresby, pro prezentace, pro 3D grafické objekty, pro animace, pro grafy, pro formuláře, pro skripty, pro definici stylů a pro popis formátu čísel

  • „vypůjčené elementy“ – z XSL-FO, SVG a SMIL

    • jsou převzaty jen částečně do vlastních jmenných prostorů

    • pro jejich obsluhu tak nejde snadno využít již existují knihovny

  • převzaté jazyky – DublinCore, XLink, MathML, XForms

  • pro pochopení ODF nestačí jeho samotná specifikace, je potřeba nastudovat i související standardy