OOXML

  • základní jazyky pro jednotlivé typy dokumentů – WordprocessingML, SpreadsheetML a PresentationML

  • sdílené jazyky – VML, DrawingML, OMath, DublinCore, bibliografické údaje

  • vše je v jedné specifikaci

  • která je však docela rozsáhlá (přes 6000 stran)