OOXML

  • ukázka

  • odstavec je v elementu p, ten obsahuje části textu v elementu r. Každá část textu pak má svůj obsah t a případně vlastnosti rPr

  • formátování může být vloženo inline nebo odděleno ve stylech