Přístup geeka

  • oba formáty jsou jen XML zabalené v ZIPu

  • není potřeba využívat žádné speciální nástroje

  • stačí jazyk podporující XML a ZIP (= dnes v podstatě libovolný jazyk)

  • někdy může být pracnější, ale práci si lze ulehčit vytvořením šablony v kancelářské aplikaci a jejím pouhým doplňováním v aplikaci