Program přednášky

  • přehled současných validačních technologií

  • nedostatky současných validačních technologií

  • jazyk NVDL

  • ukázky použití NVDL