Význam schémat

  • formální definice jazyka založeného na XML

  • kontrakt mezi stranami, které si potřebují vyměňovat informace v XML

  • dokument XML můžeme kdykoliv během jeho životního cyklu validovat (= ověřit shodu se schématem)

  • komfortnější zadávání dat do editorů XML

  • snazší programová manipulace s dokumenty XML (data-binding)

  • přiřazení datových typů jednotlivým částem instance XML

  • dokumentace