Komponované dokumenty

 • dokumenty používající elementy z několika jmenných prostorů

 • obecně je lepší znovupoužívat již existující zavedené značkovací jazyky pro určitý problém, než vymýšlet značkování znovu a vytvářet složitá monolitická schémata

 • příklady komponovaných dokumentů:

  • XHTML + SVG + MathML + SMIL + VoiceXML + XForms

  • XSL-FO + SVG + MathML

  • Open Document Format

  • Office Open XML