Schéma pro komponované dokumenty

  • W3C XML Schema i RELAX NG umožňují vytvářet schémata pro dokumenty obsahující elementy z více jmenných prostorů

  • schéma pro komponovaný dokument lze vytvořit za předpokladu, že

    • schémata všech dílčích jazyků jsou ve stejném schémovém jazyce

    • schémata jsou navržena rozšiřitelným způsobem, který dovoluje jejich snadnou modifikaci (pojmenované vzory, substituční skupiny, …)

    • známe strukturu jednotlivých schémat

  • v praxi tyto předpoklady obvykle nefungují, zvláště pro dokumenty složené z více než 2-3 jazyků