Co je to NVDL

  • NVDL = Namespace-based Validation Dispatching Language

  • mezinárodní norma ISO/IEC 19757-4

  • specifikace – naštěstí je k dispozici zdarma, narozdíl od jiných norem ISO

  • norma byla přijata v roce 2006

  • navazuje na předchozí jazyky – NRL, MNS, RELAX Namespace, Namespace Switchboard, …

  • NVDL umožňuje definovat vůči jakým schématům se mají validovat elementy z jednotlivých jmenných prostorů a jak mohou být jmenné prostory navzájem kombinovány