Validace komponovaných dokumentů

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <validate schema="xhtml11.xsd"/>
  </namespace>
  <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <validate schema="svg11.rng"/>
  </namespace>
</rules>
  • při výchozím nastavení jsou elementy/atributy z neznámých jmenných prostorů zakázané