Základní kroky

  1. rozdělení dokumentu do sekcí (nezávislé na NVDL schématu)

  2. přiřazení akcí jednotlivým sekcím (vytvoření interpretací)

  3. kombinování a filtrování sekcí

  4. validace