Rozdělení dokumentu do sekcí

Příklad 1. Jednoduchý XHTML + SVG dokument

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  <svg:svg width="4in" height="3in">
   <svg:desc>This is a yellow circle with a red outline</svg:desc>
   <svg:g>
    <p>ahoj</p>
    <svg:circle style="fill: yellow; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
    <svg:text x="80" y="200"
     style="font-size: 36px; font-family: Verdana; color: red; fill: red"
     >Dobrou chuť</svg:text>
   </svg:g>
  </svg:svg>
 </body>
</html>

Příklad 2. Rozdělení do sekcí

Sekce 1:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  (…odkaz na sekci 2)
 </body>
</html>

Sekce 2:
<svg:svg width="4in" height="3in">
 <svg:desc>This is a yellow circle with a red outline</svg:desc>
 <svg:g>
  (… odkaz na sekci 3)
  <svg:circle style="fill: yellow; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
  <svg:text x="80" y="200"
   style="font-size: 36px; font-family: Verdana; color: red; fill: red"
   >Dobrou chuť</svg:text>
 </svg:g>
</svg:svg>

Sekce 3:
<p>ahoj</p>