Akce validate

Příklad 3. Akce validate

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0">
 <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <validate schema="xhtml.xsd"/>
 </namespace>
 <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <validate schema="svg.rng"/>
 </namespace>
</rules>

Příklad 4. Jednotlivé sekce se rovnou validují vůči odpovídajícím schématům

Sekce 1 --> xhtml.xsd:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  (…odkaz na sekci 2)
 </body>
</html>

Sekce 2 --> svg.rng:
<svg:svg width="4in" height="3in">
 <svg:desc>This is a yellow circle with a red outline</svg:desc>
 <svg:g>
  (… odkaz na sekci 3)
  <svg:circle style="fill: yellow; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
  <svg:text x="80" y="200"
   style="font-size: 36px; font-family: Verdana; color: red; fill: red"
   >Dobrou chuť</svg:text>
 </svg:g>
</svg:svg>

Sekce 3 --> xhtml.xsd:
<p>ahoj</p>

 • ve skutečnosti je toto schéma špatné, protože se element p validuje bez ohledu na místo, kde se vyskytuje