Akce attach

Příklad 5. Akce attach

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0">
 <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <validate schema="xhtml.xsd">
   <mode>
    <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
     <validate schema="svg.rng">
      <mode>
       <anyNamespace>
        <attach/>
       </anyNamespace>
      </mode>
     </validate>
    </namespace>
   </mode>
  </validate>
 </namespace>
</rules>

 • dokument musí začínat sekcí XHTML

 • do ní může být vnořená sekce SVG

 • elementy uvnitř SVG sekce se připojí k SVG sekci (akce attach)

 • vycházíme z předpokladu, že míchat cizí elementy do SVG nemá smysl, a proto je věcí SVG schématu, zda tyto elementy povolí

Příklad 6. Jednotlivé sekce se nejdříve pomocí attach spojí do větších fragmentů a ty se validují

Fragment 1 --> xhtml.xsd:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
 </body>
</html>

Fragment 2 --> svg.rng:
<svg:svg width="4in" height="3in">
 <svg:desc>This is a yellow circle with a red outline</svg:desc>
 <svg:g>
  <p>ahoj</p> <!-- Připojená XHTML sekce -->
  <svg:circle style="fill: yellow; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
  <svg:text x="80" y="200"
   style="font-size: 36px; font-family: Verdana; color: red; fill: red"
   >Dobrou chuť</svg:text>
 </svg:g>
</svg:svg>