Akce unwrap

Příklad 7. Akce unwrap

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0" 
    startMode="xhtml">
 <mode name="xhtml">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <validate schema="xhtml.xsd"
        useMode="svg"/>   
  </namespace>
 </mode>
 <mode name="svg">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <attach/>
  </namespace>
  <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <unwrap/>
  </namespace>
 </mode>
</rules>

 • akce unwrap říká, že daná sekce se má přeskočit

 • v našem případě režim svg zajistí, že SVG sekce se přeskočí a XHTML sekce se napojí na své původní místo

 • v praxi se tak bude validovat dokument s odfiltrovanými SVG elementy

Příklad 8. SVG sekce se pomocí unwrap odfiltrují, XHTML sekce se pomocí attach navzájem napojí a výsledný fragment se validuje

Fragment 1 --> xhtml.xsd:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  <p>Ahoj</p> <!-- Připojená XHTML sekce -->
 </body>
</html>