Více akcí

 • v jednom pravidle je možné uvést více akcí najednou, provádějí se pak paralelně

Příklad 9. Dvě akce najednou

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0" startMode="xhtml">
 <mode name="xhtml">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <validate schema="xhtml.xsd"
        useMode="svg"/>   
  </namespace>
 </mode>
 <mode name="svg">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <attach/>
  </namespace>
  <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <unwrap/>
   <validate schema="svg.rng" useMode="xhtml"/>
  </namespace>
 </mode>
</rules>

 • chování je stejné jako v předchozím případě

 • navíc se však vůči svému schématu validují i sekce SVG

Příklad 10. SVG sekce se pomocí unwrap odfiltrují a zároveň pošlou k validaci, XHTML sekce se pomocí attach navzájem napojí a výsledné fragmenty se validuje

Fragment 1 --> xhtml.xsd:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka SVG obrázku</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vektorový obrázek v SVG</h1>
  <p>ahoj</p> <!-- Připojená XHTML sekce -->
 </body>
</html>

Fragment 2 --> svg.rng:
<svg:svg width="4in" height="3in">
 <svg:desc>This is a yellow circle with a red outline</svg:desc>
 <svg:g>
  <svg:circle style="fill: yellow; stroke: red" cx="200" cy="200" r="150"/>
  <svg:text x="80" y="200"
   style="font-size: 36px; font-family: Verdana; color: red; fill: red"
   >Dobrou chuť</svg:text>
 </svg:g>
</svg:svg>