Určení kontextu

 • pro obsluhu složitějších případů může být přechod do jiného režimu podmíněn výskytem uvnitř určitého elementu

Příklad 11. NVDL schéma, které povoluje RDF metadata pouze uvnitř elementu head

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0" startMode="root">
 <mode name="root">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <validate schema="xhtml.rng">
    <context path="head"
         useMode="rdf"/>
   </validate>
  </namespace>
 </mode>
 <mode name="rdf">
  <namespace ns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
   <validate schema="rdf.rng" useMode="attach"/>
  </namespace>
 </mode>
 <mode name="attach">
  <anyNamespace>
   <attach/>
  </anyNamespace>
 </mode>
</rules>