ITS

 • univerzální sada elementů a atributů pro vyznačování textu k lokalizaci

 • může být kombinována s libovolným jiným XML jazykem

Příklad 12. Ukázka dokumentu používajícího ITS

<doc xmlns:its="http://www.w3.org/2005/11/its" its:version="1.0">
 <head>
 <its:rules version="1.0">
  <its:translateRule selector="/doc" translate="no"/>
  <its:translateRule selector="//p" translate="yes"/>
 </its:rules>
 </head>
 <info>
 <item type="title" its:translate="yes">The Life of a <b>Simple Man</b></item>
 <item type="date-main">Dec-05-2006</item>
 </info>
 <content>
 <p>Everything started when Zebulon discovered that he had 
  a <span>doppelgänger</span> who was a
  serious baseball <span>aficionado</span>.</p>
 </content>
</doc>

Příklad 13. NVDL schéma pro ITS

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0">
 <namespace ns="http://www.w3.org/2005/11/its">
  <validate schema="its-elements.rng"/>  
 </namespace>
 <namespace ns="http://www.w3.org/2005/11/its" match="attributes">
  <validate schema="its-attributes.rng"/>
 </namespace>
 <anyNamespace>
  <allow/>
 </anyNamespace>
</rules>