Validace komponovaných dokumentů a NVDL
-Program přednášky
-Současné schémové jazyky
-Problémy současných schémových jazyků
-NVDL
-Proces validace vůči NVDL schématu
-Příklady NVDL schémat
-Další informace