HTML a sémantika

 • HTML samo o sobě příliš sémantiku postihnout nedokáže

 • informace o tom, co je seznam, co adresa a odkaz nelze příliš smysluplně využít

 • do HTML lze vkládat základní metainformace jako autor, název a popis stránky

<head>
 <title>Elektromix, a.s. </title>
 <meta name="description"
    content="Elektromix je firma zabývající se prodejem
         domácích spotřebičů na splátky">
 <meta name="keywords" 
    content="Elektromix, prodej, elektrické
         spotřebiče, leasing">
</head>