Idea sémantického webu

  • doplnit síť webových stránek sítí výroků

  • výroky lze na rozdíl od webových stránek automatizovaně zpracovávat

  • výroky se zapisují ve standardizovaném formátu RDF (Resource Description Format)

    • založen na XML

    • výrok = (subjekt, predikát, objekt)

    • jednotlivé části výroku jsou identifikovány URI adresou (případně hodnotou)

  • z „webu dokumentů“ se stane „web znalostí