Problémy sémantického webu

  • neexistuje aplikace, která by oslovila větší množství uživatelů a způsobila tak větší zájem o technologii

  • syntaxe RDF je zbytečně komplikovaná

  • identifikace pomocí URI není vždy jednoznačná

  • metadata musí být vytvářena odděleně od klasického webového obsahu