Problémy RDFa

  • zatím jen pracovní návrh, nikoli hotová specifikace

  • v současné době převažují mikroformáty, úspěšnost RDFa je ve hvězdách