Z historie vývoje kancelářských formátů

 • dosud byly dominantní binární formáty (DOC/XSL/PPT), které však mají mnoho nevýhod

  • kvůli složité struktuře a málo podrobné případně licenčními omezeními zatížené dokumentaci se nehodí pro dlouhodobou archivaci dokumentů

  • automatizované zpracování je možné jen pomocí přístupu k objektovému modelu MS Office

  • automatizace pomocí MS Office je nevhodná pro serverové nasazení

  • knihovny třetích stran jako Apache POI obvykle nezvládají vše, co formáty podporují

 • v posledních letech začal přechod na formáty založené na XML

  • data uložená v XML lze snadno zpracovávat různými aplikacemi

  • XML je vhodné i pro dlouhodobou archivaci dat