Základní struktura souborů OOXML

  • každý dokument obsahuje XML (vlastní text, struktura dokumentu, formátovací instrukce, metainformace) a binární data (obrázky a další vložené objekty) – to vše je potřeba vhodným způsobem uložit

  • inline vkládání binárních objektů (pomocí base64) do XML je neefektivní (používal např. MS Word 2003)

  • mít binární soubory v samostatných souborech je nad schopnosti uživatelů

  • dnes nejpoužívanější řešení spočívá v uložení binárních objektů do samostatných souborů a následném zazipování do jednoho souboru

  • všechny OOXML dokumenty jsou archivy ZIP

  • pro explicitní vyjádření vztahů mezi jednotlivými částmi v archivu se používají OPC (Open Packaging Conventions)