Jazyky tvořící OOXML

 • OOXML využívá komponované dokumenty XML – v jednom dokumentu jsou elementy z několika jmenných prostorů

 • základní jazyky pro jednotlivé typy dokumentů

  • WordprocessingML (přípona .docx)

  • SpreadsheetML (přípona .xlsx)

  • PresentationML (přípona .pptx)

 • sdílené jazyky se používají uvnitř základních

  • VML – zpětně kompatibilní vektorová grafika

  • DrawingML – vektorová grafika

  • OMML – matematické vzorce

  • bibliografické údaje

  • DublinCore – standardizovaná metadata

  • metadata o dokumentu