Vztahy v balíčku

 • informace o tom, jaký dokument je v balíčku uložen, se získá z části /_rels/.rels

 • mezi částmi balíčku mohou existovat vztahy, ty se pak vyjadřují nepřímo pomocí identifikátorů definovaných v .rels souborech

<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
 <Relationship Id="rId3"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties"
  Target="docProps/app.xml"/>
 <Relationship Id="rId2"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties"
  Target="docProps/core.xml"/>
 <Relationship Id="rId1"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument"
  Target="word/document.xml"/>
</Relationships>