Vztahy mezi částmi

 • pro každou část balíčku název_části se její vztahy ukládají do separátní části _rels/název_části.rels

 • takto se například zachycují související obrázky nebo styly

<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
 <Relationship Id="rId3"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/webSettings"
  Target="webSettings.xml"/>
 <Relationship Id="rId2"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
  Target="settings.xml"/>
 <Relationship Id="rId1"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
  Target="styles.xml"/>
 <Relationship Id="rId6"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
  Target="theme/theme1.xml"/>
 <Relationship Id="rId5"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable"
  Target="fontTable.xml"/>
 <Relationship Id="rId4"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/image"
  Target="media/image1.png"/>
</Relationships>