Další možnosti OPC

  • náhledy

    • při ukládání je možné pro každou část vygenerovat náhled a uložit jej do balíčku

  • digitální podpisy

    • jakákoliv část balíčku může být digitálně podepsána

    • digitální podpisy jsou vystaveny nad XML Signature