Nejjednodušší dokument

 • balíček musí obsahovat alespoň tři části – část dokumentu, část s definicí typů obsahu a část definující vztahy v balíčku

 • elementy a atributy WordprocessingML patří do jmenného prostoru http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<w:document xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main">
 <w:body>
  <w:p>
   <w:r>
    <w:t>Ahoj světe</w:t>
   </w:r>
  </w:p>  
 </w:body> 
</w:document>