Členění textu

  • dokument je členěn na odstavce (element p)

  • odstavce se člení dále na části, tzv. „runy“ (element r)

  • každá část textu pak má svůj textový obsah uložen v elementu t

  • „run“ je nejmenší částí, na které lze určit formátování