Základní formátování textu

 • lze určit pomocí podelementů uvnitř rPr

 • pozor, podelementy nemohou mít libovolné pořadí, to je určeno pevně v XML schématu

<w:p>
 <w:r>
  <w:rPr>
   <w:rFonts w:ascii="Verdana"/> <!-- Písmo -->
   <w:b/>          <!-- Tučné -->
   <w:i/>          <!-- Kurzíva -->
   <w:smallCaps/>      <!-- Kapitálky -->
   <w:color w:val="FF0000"/> <!-- Barva RRGGBB -->
   <w:sz w:val="40"/>    <!-- Velikost písma v 0.5pt -->
   <w:u w:val="double" w:color="0000FF"/> <!-- Podtržení -->
  </w:rPr>
  <w:t>… text s určeným formátováním …</w:t>
 </w:r>
</w:p>