Práce s bílými znaky

 • mezery na začátku a konci textu se automaticky odstraňují

 • toto chování je možné potlačit pomocí xml:space="preserve"

 • mezery uvnitř textu se zachovávají, pozor proto na zalamování ve zdrojovém kódu XML

<w:p>
 <w:r>
  <w:t xml:space="preserve">Ahoj </w:t>
 </w:r>
 <w:r>
  <w:rPr>
   <w:b/>
  </w:rPr>
  <w:t>Karle</w:t>
 </w:r>
</w:p>