Jednotky používané v OOXML

  • ECMA verze OOXML podporuje pouze „optimalizované“ jednotky

    • velikost písma se udává v polovinách bodů (např. 12pt písmo má velikost 24)

    • většina rozměrů se udává ve dvacetinách bodu (1440 twips = 1 in)

    • další jednotky: EMU, setiny bodu, osminy bodu

  • ISO verze OOXML dovoluje používat i běžné jednotky jako cm, mm, in, pt, pc/pi