Tabulky

 • mohou se vyskytovat v dokumentu na stejným místech jako odstavce

 • podobně jako v HTML se skládají z řádek (tr) a řádky se skládají z buněk (tc)

 • do buněk se nevkládá přímo text, ale celé odstavce

 • možnost slučování buněk, nastavení zarovnání, rámečků, …

<w:tbl>
 <w:tblPr>
  … vlastnosti tabulky …
 </w:tblPr>
 <w:tblGrid>
  … nastavení šířky sloupců …
 </w:tblGrid>
 <!-- Řádka tabulky -->
 <w:tr>
  <!-- Buňka tabulky -->
  <w:tc>
   <!-- Obsah buňky -->
   <w:p>
    <w:r>
     <w:t>A</w:t>
    </w:r>
   </w:p>
  </w:tc>
  <!-- Buňka tabulky -->
  <w:tc>
   …
  </w:tc>
 </w:tr>
 <!-- Řádka tabulky -->
 <w:tr>
  …
 </w:tr>
</w:tbl>