Záhlaví/zápatí

 • je uloženo v samostatných částech

 • musí pro něj být definován správný vztah (typicky v document.xml.rels)

  …
   <Relationship Id="rId8"
    Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/header"
    Target="header1.xml"/>
   <Relationship Id="rId13"
    Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footer"
    Target="footer3.xml"/>
  …
 • záhlaví/zápatí může obsahovat v podstatě cokoliv co tělo dokumentu

 • dokumenty záhlaví/zápatí jsou obaleny elementem hdr/ftr

 • lze používat i elementy jako pgNum pro vložení aktuálního čísla strany

 • na záhlaví se odkazuje z vlastností oddílu

  <w:sectPr w:rsidR="00751D29">
   <w:headerReference w:type="even" r:id="rId8"/>
   <w:headerReference w:type="default" r:id="rId9"/>
   <w:footerReference w:type="even" r:id="rId10"/>
   <w:footerReference w:type="default" r:id="rId11"/>
   <w:headerReference w:type="first" r:id="rId12"/>
   <w:footerReference w:type="first" r:id="rId13"/>
   …