Custom XML

 • paralelně se strukturou WordprocessingML, která definuje vzhled dokumentu, lze do dokumentu uložit strukturu XML vyhovující uživatelsky definovanému schématu

<pocet xmlns="http://example.org/objednavka">20</pocet>

bude v dokumentu zapsáno jako

<w:customXml w:uri="http://example.org/objednavka" 
       w:element="pocet">
 <w:tc>
  <w:tcPr>
   <w:tcW w:w="889" w:type="dxa"/>
  </w:tcPr>
  <w:p w:rsidR="008A73F2" w:rsidRDefault="008A73F2">
   <w:r>
    <w:t>20</w:t>
   </w:r>
  </w:p>
 </w:tc>
</w:customXml>