Další možnosti formátu

  • hlavní dokument/poddokument

  • mail-merge a určení jeho zdroje dat

  • strukturované značky dokumentu (SDT)

  • databinding

  • poznámky pod čarou a na konci dokumentu

  • slovníčky

  • seznam literatury