Nejjednodušší dokument

  • balíček musí obsahovat alespoň tři části – část sešitu (workbook), část s definicí typů obsahu a část definující vztahy v balíčku

  • v praxi bude sešit obsahovat alespoň jeden list (sheet), který je uložen v samostatné části a je k sešitu navázán pomocí vztahu

  • elementy a atributy SpreadsheetML patří do jmenného prostoru http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main