Řídké tabulky

  • řádky a sloupce není nutné zapisovat kontinuálně

  • u každého řádku lze určit jeho pořadí

    <row r="10">
  • u každé buňky lze určit její pozici

    <c r="F10">
  • u řádky lze určit v jakých sloupcích má buňky

    <row spans="1:10">